සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • RF සංඛ්‍යාත පරීක්ෂක
  • RF සංඛ්‍යාත පරීක්ෂක

RF සංඛ්‍යාත පරීක්ෂක

විස්තර: RF සංඛ්‍යාත පරීක්ෂක

පද්ධතියේ සංඛ්‍යාතය සහ වෙනත් සංඛ්‍යාත දත්ත පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි, අනාවරකය 0 සිට 20MHz හෝ ඊට වැඩි පරාසයක පවතී.

මානයක්: 175 * 60 * 22mm

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.