සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • ජංගම සංදර්ශක ආරක්ෂාව
  • ජංගම සංදර්ශක ආරක්ෂාව

ජංගම සංදර්ශක ආරක්ෂාව

විස්තර: Display series

ප්රමාණය: 120 * 70 * 60mm

ද්රව්ය:  ABS

වර්ණ: විනිවිද පෙනෙන

කේබල්: PU Spring

කේබල් දිග: 50cm

අමතර උපාංග: 3M glue/ Screw

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.