සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • DP001 + ස්වයං අනතුරු ඇඟවීමේ මීයා පෙන්වන්න
  • DP001 + ස්වයං අනතුරු ඇඟවීමේ මීයා පෙන්වන්න

DP001 + ස්වයං අනතුරු ඇඟවීමේ මීයා පෙන්වන්න

විස්තර: ස්වයං අනතුරු ඇඟවීමේ මාලාවක් පෙන්වන්න

ප්රමාණය: 37 * 15 * 13mm

ද්රව්ය:  ABS

වර්ණ: කලු

කේබල්: වසන්ත කේබල් දෙකක්

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.