සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • Display Self-alarm security
  • Display Self-alarm security

Display Self-alarm security

විස්තර: ස්වයං අනතුරු ඇඟවීම පෙන්වන්න

ප්රමාණය: 140 * 130 * 130mm

ද්රව්ය:  ABS & Aluminium allory

වර්ණ: පර්ල් වයිට්

දිග: 90cm

අමතර උපාංග: 3M glue/Power adaptor

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.