සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • දර්ශන දරන්නා
  • දර්ශන දරන්නා

දර්ශන දරන්නා

විස්තර: ප්රදර්ශනය

ප්රමාණය: 70 * 60 * 53mm

ද්රව්ය:  ඇක්රිලික්

වර්ණ: විනිවිද පෙනෙන

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.