සියලු ප්රවර්ග

වෙනත් භාෂා

  • මැලියම් අනතුරු ඇඟවීමේ ටැගය
  • මැලියම් අනතුරු ඇඟවීමේ ටැගය

මැලියම් අනතුරු ඇඟවීමේ ටැගය

SP008

Description: Spider Wrap with 3M Sticker

Frequency:  8.2MHz/ 58KHz

Dimension:  dia.60x16mm

Packing:  200pcs/ctn,  13kg/ctn,  38x29x33cm/ctn (0.0363CMB)

  • නිෂ්පාදන තොරතුරු

සබැඳි විමසුම

අප අමතන්න

  • දුරකථන: + 86-21-52353905
  • ෆැක්ස්: + 86-21-52353906
  • විද්‍යුත් තැපෑල: hy@highlight86.com
  • ලිපිනය: කාමරය 818-819-820, ගොඩනැගිල්ල බී, ශාන්ත නෝවා, අංක 1759, ජින්ෂාජියං පාර, පුටුඕ දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය.