အမျိုးအစားအားလုံး

သည်အခြားဘာသာစကားများ

အပူထုတ်ကုန်

မီးမောင်းထိုးပြခြင်းအကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လီလုပ်ငန်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်

မီးမောင်းထိုးပြဗီဒီယို