इतर भाषा

Tel: 400-021-9985

S041 防盗 保护 盒

外径 尺寸:145*115*33मि.मी.

内径 尺寸:120*110*30मि.मी.

频率: 8.2MHz / 58KHz / em

包装: 50/, 12.5公斤, 0.13立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • एक नवीन कोड प्रयत्न करा