ភាសាផ្សេងទៀត

  • RF Frequency Tester
  • RF Frequency Tester

RF Frequency Tester

អធិប្បាយ: RF Frequency Tester

Used to check the frequency of the system and other frequency data, detector range from 0 to 20MHz or more.

វិមាត្រ: 175 * 60 * 22mm

  • ព័ត៌មានផលិតផល

តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ជីផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: + + 86-21-52353905
  • ទូរសារ: + + 86-21-52353906
  • អ៊ីមែល៖ hy@highlight86.com
  • អាសយដ្ឋានៈបន្ទប់ ៨១៨-៨១៩-៨២០, អគារ B, ផ្លូវ NOAH, លេខ ១៧៥៩, ផ្លូវជីនហៀង, ពូទីយ៉ូ, សៀងហៃ, ចិន។