ភាសាផ្សេងទៀត

  • Mobile Display Security
  • Mobile Display Security

Mobile Display Security

អធិប្បាយ: Display series

ទំហំ​: 120 * 70 * 60mm

សម្ភារៈ:  ABS

color: តម្លាភាព

ខ្សែ: PU Spring

ប្រវែងខ្សែកាប: 50cm

េ្រគងបន: 3M glue/ Screw

  • ព័ត៌មានផលិតផល

តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ជីផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: + + 86-21-52353905
  • ទូរសារ: + + 86-21-52353906
  • អ៊ីមែល៖ hy@highlight86.com
  • អាសយដ្ឋានៈបន្ទប់ ៨១៨-៨១៩-៨២០, អគារ B, ផ្លូវ NOAH, លេខ ១៧៥៩, ផ្លូវជីនហៀង, ពូទីយ៉ូ, សៀងហៃ, ចិន។