ភាសាផ្សេងទៀត

  • Ferrite
  • Ferrite

Ferrite

អធិប្បាយ: Ferrite

វិមាត្រ: Different dimension or customized

ភពញឹកញប់:  RF 8.2Mhz,3.25Mhz, 1.95MHz AM 58KHz /66KHz ect

  • ព័ត៌មានផលិតផល

តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ជីផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: + + 86-21-52353905
  • ទូរសារ: + + 86-21-52353906
  • អ៊ីមែល៖ hy@highlight86.com
  • អាសយដ្ឋានៈបន្ទប់ ៨១៨-៨១៩-៨២០, អគារ B, ផ្លូវ NOAH, លេខ ១៧៥៩, ផ្លូវជីនហៀង, ពូទីយ៉ូ, សៀងហៃ, ចិន។