ភាសាផ្សេងទៀត

  • DP001 + បង្ហាញឧបករណ៍រោទិ៍ដោយខ្លួនឯង
  • DP001 + បង្ហាញឧបករណ៍រោទិ៍ដោយខ្លួនឯង

DP001 + បង្ហាញឧបករណ៍រោទិ៍ដោយខ្លួនឯង

អធិប្បាយ: បង្ហាញស៊េរីប្រកាសអាសន្នដោយខ្លួនឯង

ទំហំ: 37 * 15 * 13mm

សម្ភារៈ:  ABS

color: ខ្មៅ

ខ្សែ: Two Spring cable

  • ព័ត៌មានផលិតផល

តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ជីផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: + + 86-21-52353905
  • ទូរសារ: + + 86-21-52353906
  • អ៊ីមែល៖ hy@highlight86.com
  • អាសយដ្ឋានៈបន្ទប់ ៨១៨-៨១៩-៨២០, អគារ B, ផ្លូវ NOAH, លេខ ១៧៥៩, ផ្លូវជីនហៀង, ពូទីយ៉ូ, សៀងហៃ, ចិន។