ប្រភេទទាំងអស់

ភាសាផ្សេងទៀត

ក្រុមហ៊ុនហាយឡិនខបភើរេសិនខូអិលធីឌី។

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ:Room 818-819-820, building B, St. NOAH, No. 1759, Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai, China.

អាសយដ្ឋានរោងចក្រNo. 103, Dong Tang street, Wanli, Hongshan Town, JiangSu Province, China.

ទូរស័ព្ទ​: + 86-21-52353905

ទូរសារ​: + 86-21-52353906

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: hy@highlight86.com

កម្មវិធី Skype: បន្លិចក្រុម - ៧

APP៖ Please scan the QR code on the right todownload

APP ។

QR code

ទំនាក់ទំនង