ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

SL002 止退锁

描述: 扣住展示挂钩用来保护挂在挂钩挂钩上的商品商品 

尺寸: 39*19*18មម 

锁芯: 磁力锁芯 

颜色: 红色或定制 

重量: 7ក្រាម 

包装: 2000个 / 箱, 12公斤, 0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី