ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

MDP002 手机防盗展示报警架

描述: æ‰ ‹æœºé˜²ç› —å ±•ç¤ºæž¶

尺寸: 130*140*110មម

材质: ““ ‡‡é‡ ‘

颜色: çç白

电缆长度: 90សង់​ទី​ម៉ែ​ត

é…件:3ម៉ែç” µæº é µæº‚ é…器

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី