ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

J002 珠宝防盗扣

尺寸:44*24*8មម 

频率:58KHz / 8.2MHZ 

颜色: 黑、 白、 灰或自选 

包装:2000个 / 箱,13公斤,0.016立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី