ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

GC003 高尔夫球杆标签

尺寸:62*53*20មម 

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz 

颜色:黑、 白、 灰或自选 

包装:250个 / 箱,8公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី