ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

GC001 高尔夫球杆标签

尺寸:35*34*39.5មម 

净重:18.8ក្រាម 

频率:58គីឡូហឺត 

颜色:黑、 白、 灰或自选 

包装:500个 / 箱,11公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី