ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

BL002 飞机孔标签

尺寸:43.5*28*19.9មម 

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz 

颜色:黑、 白、 灰或自选 

包装:1000个 / 箱,18公斤,0.033立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី