ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

B001 三角酒扣

尺寸:35*29មម

频率:8.2MHz / 58KHz

颜色:灰, 白或自选

锁芯:普通/超强三珠锁芯

包装:500/箱,10公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី