ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

A028S / H028S 防水毛巾标

尺寸:41*20*8មម 

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz 

颜色:黑、 白、 灰或自选 

包装:2000个 / 箱,10公斤,0.028立方米 

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី