ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

A001-50 / H008-50 硬标签

尺寸: 50*13*18មម

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz

颜色:白, 灰或定制

包装:1000/箱,9公斤,0.02立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី