ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

A001-38 / H008-38 铅笔标签

铅笔标签

尺寸: 38*13*16មម

频率: 58គីឡូហឺត / 8.2MHz

颜色: 白, 灰或定制

包装:1000/箱,8公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី