ភាសាផ្សេងទៀត

  • អេអឹមស៊ីលក់កាបូប
  • អេអឹមស៊ីលក់កាបូប

អេអឹមស៊ីលក់កាបូប

ភពញឹកញប់: 8.2MHz / 58KHz / EM / ទាំងពីរ

ទំហំ​: 30 * 40cm

color: Blue or optional

សម្ភារៈ: PVC with cotton fiber(transparent side); Polyester and nylon(the other side)

  • ព័ត៌មានផលិតផល

តាមអ៊ិនធឺរណែត

បញ្ជីផលិតផល

ទំនាក់ទំនង

  • ទូរស័ព្ទ: + + 86-21-52353905
  • ទូរសារ: + + 86-21-52353906
  • អ៊ីមែល៖ hy@highlight86.com
  • អាសយដ្ឋានៈបន្ទប់ ៨១៨-៨១៩-៨២០, អគារ B, ផ្លូវ NOAH, លេខ ១៧៥៩, ផ្លូវជីនហៀង, ពូទីយ៉ូ, សៀងហៃ, ចិន។