અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

S006A 香烟保护盒

外径 尺寸 :357*113*73mm

内径 尺寸 :296*106*57mm

频率:8.2MHz/58KHz/66KHz/EM

包装:28/± ±,7公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો