બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

S020 双 ડીવીડી 保护 盒

外径 尺寸:250*153*38એમએમ

内径 尺寸:223*138*33એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz / 66KHz / em

包装:200/箱,15公斤,0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ