અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

S023 防盗保护盒

外径 尺寸 :177*82*65mm

内径 尺寸 :96*76*43mm

频率:8.2MHz/58KHz/66KHz/EM

包装:150/± ±,16公斤,0.09立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો