અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

S018 防盗保护盒

外径 尺寸 :175*127*55mm

内径 尺寸 :154*122*50mm

频率:8.2MHz/58KHz/66KHz/EM

包装:120/± ±,28.7公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો