અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

S016 防盗保护盒

外径 尺寸 :150*62*59mm

内径 尺寸 :123*56*55mm

频率:8.2MHz/58KHz/66KHz/EM

包装:90/± ±,16.4公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો