બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

S028 单 સીડી 保护 盒

外径 尺寸:153*160*17એમએમ

内径 尺寸:145*130*12એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz / 66KHz / em

包装:100/箱,25公斤,0.1立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ