અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

એસ 001 磁带 保护 盒

外径 尺寸 :134*74*24mm

内径 尺寸 :112*71*21mm

频率:8.2MHz/58KHz/66KHz/EM

包装:300/± ±,12.5公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો