બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

RID003 消磁 板

  • 产品 信息
  • ડાઉનલોડ

名称: 射频 解码 器

描述: 提示 成功 无 提示,标签 检测 硬 标签

材质: 玻璃 面板

电压: 220વી / 110V±10%

解码 板 尺寸: 240*240*16એમએમ

装箱: 10个 / 箱, 22公斤, 0.05立方米

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ