અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

P013 £ £ ° ç £ ï¼ å ° é é ¢ ‘é’ ‰

: è¿ ° :AM / RF

尺寸:39*19*11mm

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58Khz

长度:16/19mm– è ‡ ªé €

包装:1000个/± ± 14公斤 0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો