બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

O007 眼镜 腿 防盗 标签

尺寸: 25*23એમએમ 

频率: 58મેગાહર્ટઝ / 8.2MHz 

颜色: 白色 

锁扣: 机械 式 

包装: 1000个 / 箱, 10千克, 0.028立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ