બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

MS001 奶粉 桶 保护 盖 (大号)

外径 尺寸:Φ144*52એમએમ

内径 尺寸:Φ125*28એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz / બંને

包装:100/箱,17公斤,0.09立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ