બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

I001 高尔夫 墨水 标签

描述:强制 拆除 会 释放 墨水  

尺寸:Ф55એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 1.95MHz / 58KHz / 66kHz或 自选

颜色:黑色、灰色、米黄、白色或者自选

锁芯:标准锁芯或超强锁芯

包装:500/箱,11公斤,0.036立方米 

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ