અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

ED003 å † ²æ¶ˆç £ ä¸ € ä½ “机

° è¿ °: æœº † ²æ¶ˆç £ ä¸ € ä½ “机

ºå¯¸ ° ºå¯¸: 260*165*115mm 

电压: 220વી / 110 વી, 50હર્ટ્ઝ, એસી વીજ પુરવઠો

装箱: 1个/箱, 3公斤, 0.01立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો