અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

ED001 å † ²æ¶ˆç £ 机

° è¿ °: æœº † ²æ¶ˆç £ 机

ºå¯¸ ° ºå¯¸: 170*228*80mm 

电压: 220વી / 110 વી, 50હર્ટ્ઝ એસી વીજ પુરવઠો

¯ »¿ç ¯: £ £  

¯ ¢ ç ¯: å …… ç £

项 „事 项: ›´æ ¢ ä¿ é ™ © ä¸ æ — ¶å… ³é — ç” µæº

装箱: 1个/箱, 7.5公斤, 0.014立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો