અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

E004 电磁防盗系统

ºå¯¸ ° ºå¯¸: 1500*560*38mm

电压: એસી 220 વી / 110 વી   50/60હર્ટ્ઝ 1 એ

包装尺寸: 360*320*120mm

£ € æµ ‹è · 离:700મીમી -1000 મીમી

装箱: 1套/箱, 48公斤, 0.42立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો