અન્ય ભાષાઓ

Tel: 400-021-9985

e002 电磁防盗系统

ºå¯¸ ° ºå¯¸: 1450*500*35mm

电压: એસી 220 વી / 110 વી 

包装尺寸: 360*320*120mm

£ € æµ ‹è · 离: 700મીમી -1000 મીમી

装箱: 1套/箱, 45公斤, 0.35立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • નવો કોડ અજમાવો