બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

E007 电磁 防盗 系统

尺寸: 1550*450*35એમએમ

电压: એસી 220V / 110V  50/60હર્ટ્ઝ 1A

包装 尺寸: 360*320*120એમએમ

检测 距离: 700MM-1000mm

装箱: 1套 / 箱, 45公斤, 0.35立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ