બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

D023 防盗 标签 取 钉 器

尺寸:Φ68*37એમએમ

磁力:≥10000高斯

包装:50个 / 箱,25公斤,0.03立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ