બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

B100 酒瓶 标签

尺寸:30*35એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz

颜色:红, 灰, 黑 或 自选

包装:500/箱,9.5公斤,0.028立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ