બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

B017 酒瓶 标签

尺寸:Φ32*58એમએમ

频率:58મેગાહર્ટઝ / 8.2MHz

颜色:黑, 白, 灰 或 自选

包装:100/箱,15કિલો ગ્રામ0.03立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ