બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

B019 防火 烧 防盗 酒 扣

尺寸:Φ50એમએમ

频率:58મેગાહર્ટઝ / 8.2MHz

颜色:黑, 白, 灰 或 自选

包装:500/箱,10કિલો ગ્રામ0.03立方米

  • 产品 信息

防火烧酒瓶标签,更好防盗效果,高档红酒的很好选择

 

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ