બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

A001-50 / H008-50 硬 标签

尺寸:50*13*18એમએમ

频率:58મેગાહર્ટઝ / 8.2MHz

颜色:白, 灰 或 定制

包装:1000/箱,9公斤,0.02立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ