બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

A001-38 / H008-38 铅笔 标签

铅笔 标签

尺寸: 38*13*16એમએમ

频率: 58મેગાહર્ટઝ / 8.2MHz

颜色: 白, 灰 或 定制

包装:1000/箱,8公斤,0.028立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ