سایر زبان ها

  • Security Stoplock
  • Security Stoplock

Security Stoplock

شرح: مسدود کردن

ابعاد: 52 * 30 * 17mm 

Diameter of the Hole: 6mm 

قفل: Magnetic lock

رنگ: قرمز یا سفارشی 

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین