سایر زبان ها

  • Security Alarm for Mobile
  • Security Alarm for Mobile

Security Alarm for Mobile

شرح: نمایش خود زنگ خطر

اندازه: 130 * 140 * 110mm

مواد:  Steel and baking finish

رنگ: Pearl WhiteCable: PU Spring

طول کابل: 90cmAccessories: 3M glue/Power adaptor

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین