سایر زبان ها

  • محافظ صفحه نمایش
  • محافظ صفحه نمایش

محافظ صفحه نمایش

شرح: نمایش خود زنگ خطر

اندازه: 125 * 110 * 98mm

مواد:  پایان فولاد و پخت

رنگ: مروارید سفید

طول: 60cm

لوازم جانبی: 3M glue/ Power adaptor

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین